۱-پوشش بیمه های عمر وحوادث:

ردیف شرح مبلغ سرمایه(ریال)
۱‏ ‏فوت به هر علت‏ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰‏
۲‏ ‏‏فوت ناشی از حادثه‏ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰‏
۳‏ نقص عضو ناشی از حادثه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲-پوشش بیمه درمان تکمیلی:

توضیحات

سقف تعهدات برای هر فرد(ریال)

جراحی های عمومی وبستری‏

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰‏

جراحی های تخصصی‏

‏‏۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‏

هزینه زایمان(طبیعی وسزارین)‏

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

درمان نازایی وناباروری‏

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

هزینه شیمی درمانی،سرطان وMS‏

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جبران هزینه اتاق خصوصی ویک نفر همراه

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

هزینه آمبولانس-داخل شهر

۱.۵۰۰.۰۰۰

هزینه آمبولانس–خارج شهر

۳.۰۰۰.۰۰۰

کلیه هزینه های پارا کلینیکی نوع ۱

‎ ‎ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰

کلیه هزینه های پاراکلینیکی نوع ۲

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

کلیه هزینه های پاراکلینیکی نوع ۳

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

هزینه ویزیت ودارو

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

هزینه رفع عیوب انکساری(۳دیوپتر وبالاتر برای هرچشم)

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

جبران هزینه تهیه اعضای بدن

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

هزینه سمعک وعینک طبی

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

هزینه های دندانپزشکی(حتی والدین)

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ناهنجاریهای جنین

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

خدمات آزمایشگاهی

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

*جبران هزینه های ویزیت با کسر فرانشیز از کل مبلغ ویزیت حداکثر برای پزشک عمومی ۲۴۵.۰۰۰ریال وبرای پزشک متخصص تا مبلغ ۳۸۴.۰۰۰ریال وفوق تخصصص ۴۷۹.۰۰۰ریال در هر نوبت برای هرنفر میباشد.

*جبران هزینه های نسخ دارویی براساس فهرست داروهای مجاز کشور ،براساس لیست مورد تایید سازمان غذا وداروی کشور،در صورت استفاده از دفترچه درمانی بیمه گر پایه،پس از کسر سهم بیمه گر پایه ودر صورت عدم استفاده از دفترچه درمانی،پس از کسر معادل سهم بیمه گر اول،الباقی مبلغ طبق قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

*جبران هزینه های مربوط به نازایی شامل:IUI,IVF,GIFT,ZIFTومیکرو اینجکشن

*خدمات آزمایشگاهی شامل:جبران هزینه های آزمایش،فیزیو تراپی،رادیولوژی ونوار قلب.

*هزینه های پاراکلینیکی(گروه اول) شامل:سونوگرافی،ماموگرافی،رادیوتراپی،انواع اسکن،سی تی اسکن،اندوسکوپی،ام ار ای،اکو کاردیو گرافی،تست استرس اکو وسنجش تراکم استخوان.

*هزینه های پارا کلینیکی(گروه دوم) شامل:تست ورزش،نوار عضله،نوار عصب،مغز،آنژیو گرافی چشم،تست آلرژی،اسپیرومتری،نوار مثانه،اپتومتری،ادیومتری وهولتر مانیتورینگ قلب.

*هزینه های پاراکلینیکی(گروه سوم)شامل:هزینه های جراحی سرپایی مانند بخیه،شکستگی ها،گچ گیری،ختنه،کرایوتراپی،اکسیزیون لیپوم،تخلیه کیست ولیزر درمانی،بیوپسی(نمونه برداری).

-افراد تحت پوشش عبارتند از نمایندگان فروش وخدمات ،فرزندان،همسر ووالدین ایشان.

-پوشش فرزندان،همسر ووالدین همزمان با پوشش بیمه شده اصلی میسر است وامکان اضافه شدن افراد بعد از آن وجود ندارد.

۳-پوشش بیمه بدنه خودرو وموتور سیکلت:

*پوشش بیمه بدنه شامل خطرات اصلی(آتش سوزی،صاعقه،انفجار،حادثه وسرقت کلی)بوده وخطرات اضافی با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه خواهد بود.

*حداکثر تخفیف قابل اعمال در بیمه بدنه ۸۰درصد می باشد.

*پرداخت با تخفیف وبه صورت اقساطی طی مدت ۱۱ماه.

۴-بیمه شخص ثالث خودرو و موتور سیکلت:

*دریافت حق بیمه به صورت ۵۰درصد نقدوالباقی طی اقساط ۶ماهه میباشد.

*درصورت پرداخت حق بیمه بصورت کسر از حقوق،دریافت حق بیمه بصورت ۲۵درصد نقد والباقی طی اقساط ۷ماهه میباشد.

۵-بیمه آتش سوزی وخطرات تبعی:

موضوع بیمه آتش سوزی ،بیمه ساختمان واثاثیه دفاتر نمایندگی های فروش وخدمات خواهد بود .

مبلغ سرمایه(ریال)

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پوشش ها

آتش سوزی،صاعقه،انفجار،سیل،زلزله،طوفان،ضایعات آب برف وباران،ترکیدگی لوله های آب