شرکت خدمات بیمه ای شاهوار آسایش ایرانیان دارای کادر مجرب درزمینه صدور وپشتیبانی رشته های مختلف بیمه ای بوده وآماده ارائه خدمات بیمه ای به اشخاص وشرکت ها وسازمانهای مختلف در سراسر کشورمی باشد.

در حال حاضر شرکت شاهوار آسایش ایرانیان خدمات درمان تکمیلی ،عمر وحوادث بیمه شدگان محترم شرکت ایرانسل وهمچنین شرکت شسکام(مخابرات) در سراسر کشور را پشتیبانی می نماید.