barbari-bime

فرآیند صدور بیمه نامه باربری

۱– بیمه گذار به یکی از کارشناسان صدور مراجعه و اطلاعات لازم جهت صدور بیمه نامه را در اختیار ایشان قرار میدهد. 
۲ – کارشناس پس از ثبت اطلاعات در رایانه اقدام به گرفتن شماره بیمه نامه از سیستم نموده و شماره فوق را به اپراتور تحویل و اپراتور نسبت به پرینت بیمه نامه اقدام می نماید. 
۳ – بیمه نامه پرینت گرفته شده توسط مسئولین امضاء شده و در اختیار بایگان قرار می گیرد . 
۴ – بایگان بیمه نامه فوق را تفکیک نموده و اعلامیه بدهکار را تحویل بیمه گذار داده و ایشان به اداره حسابداری مراجعه و پس از پرداخت حق بیمه رسید وصول دریافت می نماید . 
۵– رسید وصول مجددا” توسط بیمه گذار به بایگان تحویل داده می شود و نسخه اول و دوم ( مخصوص بانک ) بیمه نامه به همراه یک برگ از رسید وصول به ایشان داده می شود.

محل جغرافیایی

محققین‌ معتقدند قدیمی‌ ترین‌ نوع‌ بیمه‌ که‌ تا حدی‌ با قواعد بیمه‌ امروزی‌ مشابهت‌ داشته‌ بیـمه‌ حمل‌ و نقل‌ دریائی‌ میباشد که ‌در اواسط‌ قرون‌ وسط‌ـی‌ در بین‌ تجار، مالکان‌ کشتـی‌ و سرمایه‌ داران‌ و بانکداران‌ رایـج‌ بوده‌است‌ بیمه‌ حمل‌ ونقل‌ نیز همچون‌ سایـر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ سیر تکاملی‌ خود را در ط‌ول‌ زمان‌ سپری‌ نموده ‌تا به ‌شکل ‌امروزی‌ در آمده‌ و در این ‌شکل ‌گیری‌ مراجع‌ و موسسات‌ مختلفی‌ نقش‌ موثر داشته ‌که ‌مشهورترین ‌آن ‌موسسه ‌بیمه‌گران‌ لندن‌ میباشد و موسسـه‌ نامبرده‌ شرایط‌ و مقرراتی‌ را تدوین‌ نمود که ‌حاوی‌ مسائل‌ فنی‌ و حقوقی‌ بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ بوده‌ و در زمینه‌ کشتی‌ و کالا مبنای‌ صدور بیمه‌نامه‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ از جمله‌ کشور ما قرارگرفت‌ . دربیمه‌ حمل‌ ونقل‌ آخرین‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ سال‌ ۱۹۸۳ میلادی‌ می‌ باشد که‌ به‌ شرایط‌ C ،B،A معروف‌ و به‌ ترتیب‌ جایگزین‌ شرایط‌ قدیمی‌ F.P.A ، W.A ، ALL RISKSشده است .
قبل‌ از آنکه‌ به‌ خسارتهای‌ تحت‌ پوشش‌ و استثنائات‌ در شرایط‌ B ، A و C پرداخته ‌شود، برای‌ درک‌ بیشتر بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا به‌ تعریف‌ و تقسیم‌ بندی‌ آن‌ اشاره‌ خواهد شد.

تعریف‌ :

بیمه ‌حمل‌ و نقل‌ کالا بیمه‌ای‌ است‌ که‌ بموجب‌ آن‌ بیمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بیـمه‌ای‌ که ‌از بـیمه‌ گذار دریافت‌ میکند متعهد میشود چنانچه‌ در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه‌ای‌ ” مبداء حمل‌” به‌ نقطه دیگر “مقصد حمل‌ کالا” ، در نتیجه‌ وقوع‌ خط‌رهای‌ موضوع‌ بیمه‌ ، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه‌ با این‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود زیان وارده‌ را جبران‌ نماید. علاوه‌ برآن‌ در بعضی‌ موارد زیان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز از ط‌ریق‌ این‌ بیمه‌ جبران‌ میشود.

بیمه حمل و نقل داخلی

این بیمه نامه در راستای حمایت از تولیدکنندگان وتجاری که در داخل کشور فعالیت می کنند به آنان ارائه میشود و کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولیدکنندگان و تجار در بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران جابجا میشوند توسط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند . لازم به ذکر است که بیمه نامه های وارداتی و صادراتی تابع شرایط استاندارد A و یا B و یا C میباشد حال آنکه بیمه نامه های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار میدهد . جهت صدور بیمه نامه های داخلی ابتدا بایستی فرم پیشنهاد اولیه فرم شماره سه توسط بیمه گذار یا نماینده وی تکمیل گردد و یا اطلاعاتی که از طریق ایشان بوسیله تلفن یا فاکس یا نامه به مسئول صدور بیمه نامه داده میشود توسط وی در فرم مذکور منعکس شود تا پس از انجام امور لازم ( محاسبه و غیره ) در فرم فرم شماره چهار درج میگرد . معمولا” برای حمل کالاهای مورد بیمه در داخل کشور ” خسارت های وارده به کالا که مستقیما” ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه ( تصادف ، تصادم ، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه ) باشد . ” تحت عنوان خطر اصلی تحت پوشش قرار میگیرد. و سایر خطرات بنا به درخواست بیمه گذار ، بعنوان خطر اضافی مد نظر قرار میگیرد و درصورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند

بیمه حمل و نقل وارداتی

بیمه نامه های باربری وارداتی قریب ۹۰% از حجم و پرتفوی کل بیمه های باربری را تشکیل می دهند. این‌ بیمه‌نامه‌ خط‌راتی‌ که‌ کالاهای‌ خریداری‌ شده ‌توسط‌ شرکتها و بازرگانان ‌ایرانی‌ از کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ را تهدید می‌ کند مورد پوشش‌ قرارمی‌ دهد که‌ این‌ پوشش ‌از کشور مبداء “کشوری‌ که‌ کالا از آن‌ خریداری‌ شده‌” تا مقصد “انباربیمه‌ گذار” میباشد.این‌ بیمه‌نامه ‌یکی ‌از اسناد مورد نیاز جهت‌ گشایش‌ اعتبار در بانکهاست‌ و هدف ‌از آن‌ حفظ‌ منافع‌ تجار و واردکنندگان‌ و در نهایت‌ حفظ‌ منافع‌ ملی‌ میباشد. جهت صدور بیمه نامه وارداتی ابتدا بایستی فرم پیشنهاد مربوطه فرم شماره یک توسط بیمه گذار یا نماینده وی تکمیل گردد و یا با اطلاعاتی که از طریق ایشان بوسیله تلفن یا فاکس یا نامه به مسئول صدور بیمه نامه داده میشود توسط وی در فرم مذکور منعکس شود تا پس از انجام امور لازم ( محاسبه وغیره ) در فرم بیمه نامه فرم شماره دو چاپ شود . مندرجات فرم شماره ۱ و ۲ به شرح ذیل می باشد: ۱ – بیمه گذار :
هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بیمه گذار باشد مثلا” شرکت آلفا و یا آقای یکتا 
۲ – بانک ذینفع : 
بانکها بواسطه اعتباری که به بیمه گذار می دهند ذینفع خواهند بود ، لذا در این صورت اسم بانک مربوطه به همراه شعبه آن درج میگردد ۰
۳ – مورد بیمه : 
کالایی است که مشخصات دقیق آن براساس اطلاعات دریافتی ، از نظر وزن ، تعداد ، کیفیت و ماهیت و امثال آن در بیمه نامه درج میشود نظیر : ۲۷۰ تن پی وی سی بصورت پودر یا ماشین آلات خط تولید لوازم خانگی ۰
۴ – نوع بسته بندی : 
بسته بندی کالا میتواند نقش موثری در کاهش ، پیشگیری و یا توسعه خسارتهای احتمالی داشته و در هنگام مشخص نمودن نرخ حق بیمه توسط بیمه گر در افزایش و یاکاهش آن تاثیر گذار واقع شود . 
۵ – شماره و تاریخ پروفرما : 
پروفرما سندی است که در آن اطلاعات دقیق کالا توسط فروشنده برای خریدار ( بیمه گذار ) اعلام میگردد ۰ لذا درج شماره و یا تاریخ آن در بیمه نامه حائز اهمیت زیادی است . 
۶ – شماره ثبت سفارش : 
همان شماره ۸ رقمی است که توسط وزارت بازرگانی مشخص میشود . 
۷ – وسیله حمل : 
وسیله حمل یکی از موارد بسیار مهم در بیمه های باربری است که معمولا” ، کشتی طبقه بندی شده ، هواپیما ، کامیون ، قطار ، …. و یا ترکیبی از اینها میباشد . 
۸ – نوع قرارداد خرید : 
بمنظوراحتساب ۲۰% یا ۱۰% ارزش اضافی بایستی نوع قرارداد خرید مثلا” FOB , C& F و امثال آنها در بیمه نامه منعکس شود . تذکر : محاسبه ۲۰ درصد یا ۱۰ درصد ارزش اضافی بنا به درخواست بیمه گذار انجام میشود و اجباری نیست . 
۹ – نوع ارز : 
نوع ارز معمولا” رسمی ، آزاد ، خارج از سیستم بانکی و …. درج میگردد . 
۱۰- مرز ورودی ( از طریق ) : 
معمولا” یکی از مرزهای مجاز ورودی کشور متناسب با وسیله حمل ، مثلا” بندر عباس ، بازرگان یا فرودگاه مهر آباد و …. میباشد . 
۱۱ – مبلغ بیمه شده : 
معمولا” مبلغ بیمه شده ( با توجه به ماده ۹ شرایط عمومی بیمه های باربری ) بشرح ذیل محاسبه و در محل مربوطه درج میگردد . مبلغ بیمه شده به ریال = نرخ ارز x ( ارزش اضافی + مبلغ بیمه به ارز ) 
۱۲ – نرخ حق بیمه : 
معمولا” درصد یا در هزاری از سرمایه میباشد که با توجه به نوع پوشش بیمه ای( TOTAL LOSS , C , B, A و سایر عوامل دخیل ( بسته بندی ، وسیله حمل ، ….. ) مشخص میگردد . 
۱۳ – حق بیمه : 
وجهی است که بیمه گذار ملزم به پرداخت آن است و از حاصل ضرب مبلغ بیمه شده در نرخ حق بیمه بدست می آید. حق بیمه = نرخ حق بیمه x مبلغ بیمه شده 
۱۴ – نرخ دلار : 
ارز کالای مورد بیمه ممکن است غیر از دلار باشد مثلا” یورو ، ین ژاپن ، پوند انگلیس و امثالهم ، لذا نرخ روز به دلار نیز به منظور محاسبه سرمایه دلاری و حق بیمه دلاری باید در بیمه نامه قید شود . 
۱۵ – سرمایه دلاری : 
از تقسیم مبلغ بیمه شده به ریال به نرخ دلار بدست می آید . 
۱۶ – حق بیمه دلاری : 
حق بیمه دلاری نیز از تقسیم حق بیمه ریالی به نرخ دلار بدست می آید . 
۱۷ – شرایط ، خطرات و کلوزهای الصاقی بیمه نامه های باربری وارداتی ( مندرجات فوق الذکر در بیمه نامه های صادراتی نیز عینا” صدق می کند ) 

‌بیمه حمل و نقل صادراتی

باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ موضـوع‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درکشور و ارزشی‌ که‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تشویق‌ صادرکنندگان‌ قائل‌است‌ این‌ بیمه‌نامه‌ جهت‌ حمایت‌ ازصادرکنندگان‌ و درنهایت‌ حفظ‌ منافع‌ ملی‌ به‌ صادرکنندگان‌ ارائه‌ میشود که‌ بموجـب‌ آن‌ کالای‌ صادر شده‌ ازکشور ما تاکشورمقصد ” کشوری‌ که‌ کالا به‌ آن‌ صادرمی‌ شود ” تحت‌ پوشش‌ قرارمی‌ گیرد بیمه نامه های صادراتی همانند بیمه نامه های وارداتی میباشد لذا فرم پیشنهاد اولیه و فرم بیمه نامه صادراتی دقیقا” همانند فرم بیمه نامه های وارداتی است و کلیه موارد اشاره شده در مبحث بیمه های وارداتی برای بیمه های صادراتی نیز صادق میباشد . فقط در بیمه های باربری صادراتی مبداء حمل یکی از شهرهای ایران و مقصد یکی از کشورهای خارجی است .

مدارک لازم جهت بررسی خسارت

اهم مواردی که در زمان صدور بیمه نامه باربری می بایستی توسط شبکه فروش به اطلاع بیمه گزاران برسد به شرح ذیل می باشد:
۱-با توجه به اینکه کلوز C خطرات محدودی را تحت پوشش قرار می دهد و این کلوز برای کالاهای بسیار سخت و با درجه آسیب پذیری پایین (مانند آهن آلات) مناسب می باشد لذا سعی گردد حتی الامکان برای سایر کالاها از این پوشش استفاده نگردد . :
۲-در خصوص بیمه نامه هایی که با شرایط B ارائه می شود پس از توضیحات لازم در خصوص ۳% فرانشیز ، متذکر شوند در صورتیکه ارزش هر بسته مندرج در بارنامه رقم بالایی می باشد بیمه نامه با شرایط B مناسب نبوده و حتما بیمه نامه تحت شرایط A ابتیاع نمایند . 
۳-در خصوص بیمه نامه هایی که مورد بیمه آن ماشین آلات می باشد از بیمه گزار نو یا مستعمل بودن مورد بیمه سوال شود و در صورت مستعمل بودن طبق بخشنامه های صادره عمل شود . 
۴-چنانچه کالای مورد بیمه توسط کشتی حمل می شود به بیمه گزار اعلام گردد سال ساخت کشتی حامل کالا نبایستی بیش از ۱۵ سال و در صورت لاینر بودن ۲۵ سال باشد در غیر اینصورت بایستی به شرکت اعلام و حق بیمه اضافی پرداخت گردد . 
۵-به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شرکت و اجرای مفاد ۳۰ قانون بیمه (اصل جانشینی) در حمل های داخلی ارزش واقعی کالا در بارنامه قید گردد . 
ضمنا” مدارک مورد نیاز با توجه به نوع خسارت و شیوه حمل به شرح ذیل می باشد . 
۱. اصل ( بارنامه ، فاکتور، صورت بسته بندی ، گواهی مبداء و صورتمجلس گمرکی ) . 
۲.تصویر پروانه سبز گمرکی از پشت و رو . 
۳.تصویر برگ ثبت سفارش و پروفرما . 
۴.تصویر اعلامیه فروش ارز . 
۵.رونوشت سی.ام.آر که خسارت طی آن به تائید راننده رسیده و ممهمور به مهر شرکت حمل و نقل شده باشد .( در صورت حمل زمینی) 
۶.گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه (در صورت حادثه ) 
۷.اصل بارنامه حمل داخلی نسخه مخصوص گیرنده کالا ، تصویر گواهینامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل کشور ) 
۸.تصویر اعلامیه ورود کالا و قبض انبار گمرکی . ۹.فاکتور کرایه حمل (در صورت فوب بودن ترم خرید کالا ) 
۱۰.گزارش آتش نشانی (در صورت آتش سوزی کالا) 
۱۱.گزارش بازدید لویدز ( در صورت حادثه در خارج کشور رخ دهد ) 
۱۲.تصویر اظهارنامه خرید کالا ( در بیمه های صادراتی ) 
۱۳. اوریج باند و گارانتی (در صورت زیان همگانی) 
۱۴.مانیفست ، گواهینامه دریانوردی ناخدا ، گزارش اداره هواشناسی ، پروانه بهره برداری ، گواهی ایمنی شناور . (حمل کالا توسط موتورلنج) 
* ضمنا” در صورت لزوم اسناد دیگر حسب مورد درخواست می گردد .

نوع وسیله نقلیه

بیمه حمل و نقل دریایی

بیمه نامه ازبین رفتن تمامی کالا براساس شرایط این بیمه نامه ، بیمه گر زمانی اقدام به جبران خسارت بیمه گذار می کند که تمامی کالا و محموله در جریان حمل و به علت یکی از خطرات دریا، ازبین رفته باشد و به همین دلیل اگر بخش عمده کالا از بین رفته و صرفا اندکی ازآن باقی بماند، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت کالا نخواهد داشت. خسارت همگانی – جنرال اوریج خسارت یا زیان همگانی اختصاص به حمل و جابجائی کالا از طریق دریا دارد . خسارت همگانی به آن دسته از خساراتی گفته میشود که ناخدای کشتی طبق اختیاراتی که به او تفویض شده است بمنظور نجات کالا و کشتی و یا هر دوی آنها قسمتی از کالا و یا ابزار و ادوات و متعلقات کشتی را به دریا می ریزد.
در این حالت خسارات وارده نه تنها بر عهده صاحبان کالائی است که کالایشان به دریا ریخته شده و یا مالک کشتی است، بلکه خسارت بین کلیه افرادی که به نحوی در آن سفر دریائی ذینفع هستند ، تقسیم میشود و هریک باید به تناسب ارزش کالا و یا کشتی ، خود سهمی از خسارت را پرداخت نمایند
خسارت مستقیم – تفدیه- ناشی از زیان همگانی
ـ سهم هزینه ها و تعهدات ایجاد شده ناشی از خسارت همگانی 
ـ هزینه های نجات کالا
ـ هزینه های خاص ، ازقبیل هزینه های بارگیری ، تخلیه ، انبارداری و حمل مجدد کالای مورد بیمه از بندر پناه به مقصد
ـ پرداخت خسارات جزء زیان اختصاصی بدون کسر فرانشیز
ـ پرداخت خسارات خطرات اضافی دیگر از قبیل دزدی ، دله دزدی ، ریزش و سرخالی شدن 
مایعات ،‌له شدن ،‌شکست ،‌خم شدن ، خراش برداشتن ، لک شدن و خسارات ناشی از رطوبت ، حرارت و مجاورت با کالای دیگر بو گرفتن و آلوده شدن مصادیق خسارت همگانی
می توان چنین نتیجه گرفت که خسارات همگانی شامل پرداخت هزینه ها و فدا کردن کالا به شرح زیر خواهد بود
ـ خساراتی که به ماشین آلات و یا قطعات مکانیکی برای نجات عمومی و بر اثر فدا کردن به کشتی ایجاد شده باشد
ـ سبک کردن کالای رو و زیر عرشه کشتی به منظور نجات کشتی و کالا ـ خسارات ناشی از کاربرد وسائل آتش نشانی از قبیل آب و پودر کف 
ـ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه در بندر پناه و یا در مواقعی که کشتی به گل نشسته است 
ـ هزینه هائی که برای شناور ساختن کشتی به گل نشسته صرف شده است
ـ هزینه هائی که برای ورود کشتی به بندر پناه برای انجام تعمیرات مورد نیاز پرداخت میشود
ـ هزینه های تخلیه و بارگیری در بندر پناه
هزینه نجات
هزینه های نجات هزینه هایی است که به منظور نجات کشتی و محمولات آن از حادثه ، در حالیکه خطر و عواقب ناشی از آن منافع موجود در آن سفر دریائی را مورد تهدید قرار داده است به مصرف میرسد و معمولا به حساب زیان همگانی منظور خواهد شد چنانچه مالکین کشتی و یا صاحبان کالا از پرداخت هزینه های نجات دهنده حق توقیف کشتی و کالا را دارد در تعیین هزینه های نجات ،‌معمولا دادگاه و یا داوران منتخب با در نظر گرفتن دشواری عملیات نجات را تعیین می کند
عوامل زیر ازجمله مسائلی است که در تعیین هزینه نجات نقش عمده و اساسی دارد
ـ تعداد افرادی که کار نجات را انجام داده اند
ـ انرژی و مهارتهایی که در نجات کشتی و کالا مورد استفاده قرار گرفته است
ارزش دستگاهها و تجهیزاتی که برای نجات کشتی و کالای آن مورد استفاده قرار گرفته و میزان خطری که این دستگاهها در معرض آن قرار داشته است ـ ارزش کالای نجات داده شده توسط گروه نجات ارزش کالا، کشتی، سوخت کرایه
ـ ارزیابی خطری که نجات دهندگان ، کالا و کشتی را از آن نجات داده اند.

بیمه حمل و نقل زمینی

صاحبان کالا برای حفظ سرمایه های خود باید آنها را در زمان حمل و جابجائی در خشکی تحت پوشش بیمه باربری قرار دهند بیمه حمل ونقل کالا در خشکی مکمل بیمه نامه حمل دریائی است که معمولا همان پوششهای خطرات متعددی را بدنبال دارد که مهمترین آنها خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه “آتش سوزی ، سرقت ، تصادم و چپ کردن” و شکستگی ، زنگ زدگی ، سرقت و عدم تحویل کالا است که باید بر اثر حادثه وسیله نقلیه بوجود آمده باشد، معمولا اعتبار بیمه نامه های حمل و نقل زمینی از زمان تحویل کالای مورد بیمه در مقصد مندرج در بیمه نامه خاتمه می یابد.
. خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل زمینی
. در بیمه حمل و نقل زمینی ، پوشش بیمه گر شامل موارد زیر خواهد بود
. : ـ در صورتی که مورد بیمه “کالا” در اثر بروز حوادث مشمول بیمه آسیب دیده و نیاز به تعمیر و یا تعویض بعضی از قسمتهای خسارت دیده را داشته باشد در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت اینگونه هزینه ها می باشد، مشروط بر اینکه مجموع هزینه های انجام شده از سرمایه بیمه ای تجاوز ننماید.
.. ـ کمبود کالا بیمه نیست، مگر اینکه مستقیما بر اثر حوادث مشمول بیمه ایجاد شده باشد
.. ـ در صورتی که کالا ثصورت جفت و یا دست ، بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر بیش از قیمت
. قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود. ـ چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل آسیب ببیند و بخشی از آن شکسته شود، بیمه گذار می تواند قسمتهای آسیب دیده را جدا کرده و قسمتهای سالم را مورد استفاده قرار دهدو خسارت خود را به همان نسبت دریافت دارد. استثنائات
. در بیمه های حمل ونقل زمینی خطرات زیر تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند
. : ـ ضبط و توقیف کالائی که معاملات آن قاچاق محسوب میشود
.. ـ خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا،‌مانند تبخیر شدن ، موش خوردگی ، کرم زدگی، ، اثرات سرما و گرما و عیب بسته بندی نامناسب
. ـ تاخیر در تحویل و ارسال کالای مورد بیمه و تغییرات نرخ ناشی از عوامل اقتصادی
. ـ خطرات بارگیری و تخلیه کالائی که هر بسته و یا واحد آن بیشتر از ۲ تن وزن داشته باشد
. . ـ خسارات لب پریدگی ، خراشیدگی و فرورفتگی
. ـ خسارات ناشی از اکسیداسیون ، رنگ پریدگی ،‌زنگ زدگی و رنگ خوردگی 
. ـ خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اشعه رادیو اکتیویته ، سوختهای هسته ای و اشعه یون زا
. ـ خسارت ناشی از خطرات طبیعی از قبیل آتشفشان ، زلزله ، سیل ،‌طوفانو صاعقه
. ـ ‌خسارات ناشی از حمل کالا در وسیله نقلیه روباز

بیمه حمل و نقل هوایی

با گسترش ظرفیت بازار از طریق بیمه های گروهی و با توجه به پیشرفت سریع صنایع هواپیما سازی و بخصوص هوانوردی تجاری تلاشهای گسترده ایی جهت بهبود و اصلاح بیمه نامه ها برای تامین پوشش لازم جهت انواع گوناگون ریسکهای مورد نیاز در بازار بعمل آمده است. در همین راستا گروه بیمه هوایی انگلیس BIAG بیمه نامه جامعی برای پوشش بیمه بدنه ، مسئولیت حقوقی در قبال اشخاص ثالث و مسافران به بازار ارائه نموده است
. بیمه نامه فقدان مجوز
LOSS OF LICENCE این بیمه نامه حمایت لازم را از خلبانان و دریانوردانی که بر اثر لغو یا تعلیق مجوزشان به دلایل بهداشتی دچار زیان مالی میشوند ، تامین می کند
. بیمه نامه مسئولیت درقبال تولیدات این بیمه نامه پوشش لازم را برای مسئولیت تولیدکنندگان در قبال آسیب جسمی یا صدمه به اموال ، اشخاص ثالث در حوادث ناشی از اشکالات و عیوب تولید ارائه میدهد