family-insurance

بیمه عمر و تشکیل سرمایه

طرح بیمه ای عمر و تشکیل سرمایه اولین و در حقیقت تنها طرح مختلط پوششهای عمر و سرمایه گذاری در خانواده بیمه های زندگی می باشد. در این طرح بیمه گذار با عقد قرارداد با شرکت بیمه گر از ۵سال تا بیشتر می تواند همزمان از پوشش عمر و در آخر قراداد نیز از سرمایه گذاری حاصله استفاده نماید. از فرمت های این بیمه نامه علاوه بر پوششهای عمر وسرمایه گذاری می توان از معافیت پرداخت اقساط حق بیمه در صورت از کار افتادگی (با تائید پزشک متعهد بیمه گر) و استفاده از پوشش درمانی در بیمه های خاص به طور همزمان در مدت قرارداد و همچنین اخذ وام به دفعات به میزان ۹۰% ارزش بازخریدی همان سال نام برد. در این بیمه نامه نرخ بهره فنی ۱۵% بوده که در بیمه نامه هایی که مدت قرارداد آن بالای ۱۰سال می باشد پیش بینی می شود که در این نرخ بهره فنی تا ۱۸ و حتی ۲۲ درصد نیز افزایش یابد. نحوه پرداخت اقساط از طرف بیمه گذار می تواند ماهانه یا در بازه های زمانی دلخواه بیمه گذارباشد و مبلغ اقساط نیز براساس پیشنهاد و اختیار بیمه گذار بوده و بیمه نامه صادر می گردد. درصورتیکه در طول مدت بیمه نامه بیمه گذار به هر دلیل از پرداخت اقساط منحرف گردد می تواند در همان سال تقاضای بازخرید بیمه نامه را کرده و در قبال دریافت مبلغی معین که در جدولی که در ابتدای عقد بیمه نامه به بیمه گذار تحویل داده می شود، قرارداد را فسخ نماید. بیمه گذار در ابتدای عقد بیمه نامه برای استفاده از سرمایه نهایی در زمان حیات و غیر آن ذینفع معرفی می نماید. ذینفع می تواند در صورت فوت بیمه گذار در همان زمان از مبلغ سرمایه گذاری استفاده نموده و قرارداد را فسخ نماید و یا مختار است با همان شرایطی که در بیمه نامه ذکر شده تا پایان قرارداد اقساط حق بیمه راخود پرداخته و نهایتا از آن سرمایه گذاری نهایی استفاده نماید.
در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر نیز به پیشنهاد بیمه گذار و بر پایه ضوابط بیمه ای تعیین می شود وحتی در طول قرارداد درصد تصاعد افزایش این سرمایه عمر نیز مشخص می گردد بعبارتی با گذشت زمان قرارداد بیمه ای سرمایه بیمه عمر نیز بر اساس درصد مشخصی افزایش می یابد. افزایش تصاعدی سرمایه بیمه عمر و مبلغ اقساط اختیاری بوده و براساس پیشنهاد بیمه گذار می تواند ثابت نیز باشد.
این بیمه بیشتر مورد استقبال طیفی از جامعه قرار می گیرد که خواستار پوشش عمر به همراه سرمایه گذاری مناسب در کوتاه مدت و میان مدت باشد و اکثرا برای فرزندان خانواده مورد استفاده قرار میگیرد تا با برنامه ریزی زمانی مناسب حین فراغت از تحصیل یا در دوران شروع کسب کار یا موعد ازدواج بتوان از سرمایه حاصله استفاده نمود.

مقایسه پس انداز بانکی و بیمه عمر

اگر درست دقت کنید متوجه می شوید که مردم پول را برای رفع نیازهای فعلی و احتیاجات احتمالی آینده می خواهند. علت پس انداز هم برای رفع همین احتیاجات از قبیل پیری ، عدم قدرت کار ، موارد ضروری فوری، بیماری ها ، تامین آینده فرزندان ، آسایش خاطر و رفع هر گونه نیاز آتی و …. است:
اینک می توانید هر پس اندازی از جمله پس اندار در بانک ها را با بیمه عمر مقایسه کنید: ۱- پس انداز باید طوری باشد که بتوان آن را فوری و هر وقت خواستیم خرج کنیم .پس اندازدر بانک چنین حالتی را دارد .هیچ کس مانع برداشت پول نمی شود و این خوب از نظر کسی که نقشه ای برای آینده دارد خوب نیست. 
۲- همیشه باید یک فشار خارجی برای کاستن از هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز باشد و گرنه پس انداز کننده طبق برنامه منظمی پس انداز نخواهد کرد و در بیمه عمر چنین خاصیتی وجود دارد. 
۳- پس انداز کننده علاقه مند است که پس اندازهایش در جای مطمئن باشد .تجربه نشان داده است که در دوران بحرانی حتی بعضی بانک ها ورشکست شده اند ولی شرکت های بیمه عمر قدرت مالی خود را حفظ کرده اند. 
۴- بهره پس انداز همیشه ثابت نیست و بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد در صورتیکه بهره در بیمه عمر در طول مدت مشخص ثابت است و این خود اطمینان بخش است. ۵- طلب کار در صورت از کار افتادگی کلی پس انداز کننده حق دارد از سپرده های بانکی طبق مقرارات قانون ،‌طلبش را وصول کند در صورتیکه در بیمه عمر که نام استفاده کننده ذکر شده است طلبکار چنین حقی را ندارد
۶- در روش پس انداز در صورت از کارافتادگی کلی پس انداز کننده و کاهش درآمد وی روند پس انداز کردن متوقف می شود ولی در بیمه های عمر در صورت از کارافتادگی دائم و کلی بیمه شده ،‌بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه الزام دارد
۷- از محل اندوخته ریاضی بیمه های عمر در صورت درخواست بیمه گذار در کوتاهترین زمان ممکن و در همان روز درخواست جهت تامین نیازهای فوری وام بدون اخذ ضامن داده می شود ۸- هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ممتاز بیمه عمر را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده است را ندارد . متخصصین در مقایسه انواع پس انداز ها با توجه به جمیع عوامل به بیمه عمر نمره ۶۸ و به پس انداز بانکی نمره ۳۴ داده اند . 
عوامل ذیل این مقایسه را امکان پذیر می سازد : 

شرح

بانک

بیمه عمر

قدرت نقدینگی

۱۰

۴

سیستم برنامه برای پس انداز

۰

۱۰

اطمینان

۹

۱۰

ثبات در نرخ بهره

۰

۱۰

حق طلبکاران در صورت فوت شخص

۰

۱۰

قدرت انتقال

۸

۱۰

سرمایه فعلی

۷

۴

تامین در صورت فوت

۰

۱۰

با توجه به نوسانات قدرت خرید پول و تورم موجود می بایستی بیمه نامه هایی با ضریب افزایش برای جلوگیری از کاهش ارزش پس انداز ها را انتخاب نمایید . و چون شما حداکثر تا ۸۵% سود حاصله از منافع بیمه های عمر را با شرکت بیمه البرز شریک می باشید بدین لحاظ با استفاده از منافع آن به نحوی از کاهش ارزش پس اندازهایتان جلوگیری می گردد . 
و توجه داتشه باشید که در سرمایه گذاری های دیگر از قبیل خرید زمین ، ملک و خرید سرمایه در بورس ،‌پول باید یکجا پرداخت شود در حالی که در انواع بیمه های عمر می توان با پرداخت حق بیمه کمی بصورت ماهانه نیز در میان مدت به یک سرمایه گذاری مطلوب دست یافت .